Welkom op de site over het dagboek 1939-'40 van de korporaal-facteur

Reinier Kampman 

over o.m. zijn aandeel in de strijd rond de Grebbe-berg in de meidagen van 1940.

 

Oom Reinier in het uniform van "het Instituut Vooroefeningen" in 1933 in de tuin van de bloemisterij van zijn vader aan de Bornsestraat 16 in Almelo.

Voorwoord.

Bij de inboedelopruiming van het huis van mijn oom Reinier, die op 5 maart 2011 op 98-jarige leeftijd te Almelo overleed, trof ik o.m. zijn dagboek aan over zijn aandeel in de heftige strijd rond de Grebbe-berg tegen de Duitse invallers in de eerste meidagen van 1940 en zijn daaropvolgende krijgsgevangenschap in Duitsland. Aan Nederlandse zijde sneuvelden daar ca. 400 militairen.

Hij was als korporaal-facteur ingedeeld bij het 19de Regiment Infanterie Zware Mitrailleurs, sectie 5, lichting 1933 en werd tijdens de mobilisatie, tegen het einde van augustus 1939, voor de actieve militaire dienst opgeroepen in Deventer.

Uit de gevonden stukken bleek al gauw dat hij zich ook na de oorlog heeft beziggehouden met o.m. vragen over gemaakte fouten door de Militaire Staf in deze eerste meidagen van 1940.

Omdat zijn dagboek prettig en in een uitstekende stijl is geschreven, leek het mij een goede zaak dit eerst in een boekvorm en het daarna op een website te publiceren, mede als een soort van postuum eerbewijs aan een zeer veelzijdig mens.

Het aardige van dit dagboek is het feit dat ook ik facteur ben geweest gedurende de vervulling van mijn militaire dienstplicht van april 1958 tot oktober 1959 bij het 45ste Regiment Infanterie "Oranje Gelderland" in Steenwijk.

Verder waren er meer opmerkelijke overeenkomsten tussen ons beiden. Zo trokken ook de archeologie, de fotografie en de liefde voor de historie, de cultuur en de natuur van o.m. Twente mijn grote belangstelling. Bovendien oefenden wij het zelfde beroep als Landmeter uit; hij bij het Rijks Kadaster {aanvankelijk in Gorinchem (waar hij zijn toekomstige vrouw ontmoette), in Almelo (zijn geboorteplaats), in Oostkapelle (bij de herverkaveling op Walcheren na de waternoodramp van 1953), daarna weer in Almelo en tenslotte in Zwolle} en ik eerst bij de gemeente Beverwijk en daarna bij het Woning- en Grondberijf van de Philips'Gloeilampenfabrieken in Eindhoven.

Achteraf bezien misschien toevalligheden, maar daardoor wel genoeg onderwerpen waarover wij in het verleden samen konden praten.

Voor mij genoeg redenen om het dagboek van mijn oom Reinier op deze wijze vast te leggen, hier en daar verlucht met foto's, en nog aangevuld met andere zaken die hem betroffen in deze oorlogstijd van 1940-'45.

Een kopie van zijn dagboek heb ik geschonken aan de Stichting "de Greb" te Wageningen, een instantie die zich actief bezighoudt met de documentatie rond de strijd op de Grebbe-berg.

Door op een van de bovenstaande knoppen te klikken kunt u het dagboek in chronologische volgorde gaan bekijken.

Son en Breugel, juni 2011

Jan Bleeker

Laatste bijwerking: 8 juli 2011